maj14

W naszym Showroomie oraz biurze zastosowaliśmy szereg procedur, które pomogą nam zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19. Przy wejściu do obu obiektów zainstalowaliśmy kamerę i terminal termowizyjny, które badają temperaturę ciała. Dla naszych gości i pracowników dostępne są także rękawiczki i bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk.

Uprzejmie informujemy, iż w pierwszej części Showroomu, w budynku położonym przy ul. Opalińskiej 5/6 oraz w biurze przy ul. Głogowskiej 3, w Warszawie, zainstalowane zostały kamery termowizyjne mierzące temperaturę ciała osób przebywających w pomieszczeniach.

Kamera mierzy w czasie 0,2 s. temperaturę ciała maksymalnie 30 osób przebywających w pomieszczeniu. Temperatura mierzona jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających budynek. Wyniki pomiaru temperatury oraz obraz z kamery termowizyjnej nie są rejestrowane.

W związku z tym, iż monitorowane dane nie są rejestrowane – czynność mierzenia temperatury nie stanowi przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Prezes UODO”) opublikowanym w czerwcu 2018 r. na podstawie art. 57 ust. 1 lit. d RODO, w materiale edukacyjnym pt. „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego”, prowadzenie monitoringu wyłącznie w czasie rzeczywistym nie stanowi przetwarzania danych osobowych:

„Nie zawsze monitoring wizyjny wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Rozporządzenie 2016/679 i krajowe przepisy szczególne można zastosować do monitoringu, jeśli jest on wykorzystywany w celu przetwarzania danych osobowych. Jeżeli monitoring służy jedynie do podglądu danego miejsca, a nagranie nie jest zachowywane na twardym dysku komputera czy innym nośniku, to wówczas trudno mówić o przetwarzaniu danych osobowych. Z danymi osobowymi mamy do czynienia wówczas, gdy obraz z kamer zawiera wizerunki osób i jest utrwalony w systemie monitoringu na nośnikach danych.”

(opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Prezesa UODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/354).

W naszej ocenie, przedstawione powyżej stanowisko ma bezpośredni wpływ na ocenę stosowania monitoringu temperatury ciała w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu kamer termowizyjnych na obszarze wejścia do budynku.

Dane z kamer termowizyjnych nie są rejestrowane, nie jest utrwalany wizerunek osób, których temperatura ciała jest mierzona, a tym samym nie dochodzi do przetwarzania danych dotyczących możliwej do zidentyfikowania osoby. Ponadto pozostałe dane tj. informacja o temperaturze ciała nie jest utrwalana, a więc zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UODO nie można mówić o przetwarzaniu danych osobowych.

Niezależnie od powyższego informujemy, że:

  • dane z kamer termowizyjnych nie są przechowywane
  • dane z kamer termowizyjnych nie są przekazywane podmiotom trzecim,
  • na podstawie danych z kamer termowizyjnych nie są podejmowane automatyczne decyzje,
  • dane z kamer termowizyjnych nie będą przekazane do państw trzecich.