marzec17

Wymiana starych tablic rozkładu jazdy na system Digital Signage dla PPKS POLONUS na dworcu Zachodnim w Warszawie. Opracowaliśmy rozwiązania, które w pełni zastąpiły dotychczasowy rozkład jazdy. Nowe ekrany umożliwiły także wyświetlanie dynamicznych reklam. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy autorską stalową konstrukcję nośną, dzięki której monitory zostały pochylone pod odpowiednim kontem, co poza względami wizualnymi dodatkowo usprawniło dostęp serwisowy.

Wraz z uruchomieniem systemu dostarczyliśmy 9 monitorów Samsung DM75D o jasności 450 nitów, 3 play SBB z systemem Magic Info Premium I Zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy oprogramowanie Samsung Magic Info Premium I. Projekt obejmował także przygotowanie ramówki. W trosce o długość użytkowania sprzętu zastosowaliśmy rozwiązania zapobiegające wypalaniu się matryc LCD przy wyświetlaniu statycznego rozkładu jazdy. Przeprowadziliśmy szkolenie użytkowników.

II Etap projektu obejmował Instalację dodatkowej sekcji 1×3 z użyciem 3 monitorów DM75D oraz 1 playera SBB. Łączna ilość użytych monitorów: 12.