Szkolnictwo wyższe i inwestycje w nowe technologie na uczelniach

1

Fundusze Europejskie wpłyną niebawem do Polski. To zastrzyk gotówki, który naszym zdaniem, daje ogromną szansę wielu instytucjom publicznym, w tym szkolnictwu wyższemu. Dlaczego o tym mówimy?
Bo Statim Integrator od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi, zarówno dostarczając rozwiązania IT jak i audio-video. Ponadto, zauważaliśmy ostatnio kilka nowych trendów pojawiających się w ramach inwestowania i wykorzystania nowych technologii w tym sektorze.
Zapraszamy na kilka słów podsumowania zawartych w slajdach.