grudzień15

Wygraliśmy przetarg na przygotowanie systemu informacji budynkowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt obejmował:

– dostawę i instalację monitorów Samsung 10” przy wejściach do sal wykładowych;

– stworzenie autorskiej aplikacji do wyświetlania harmonogramu każdej wyposażonej Sali;

– instalację monitorów 55” oraz 65” w ciągach komunikacyjnych;

– instalację kiosku dotykowego z aplikacją typu wayfinder;

– instalację 200 Beaconów umożliwiających nawigację wewnątrz budynku;

– stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej na platformie iOS oraz Android do komunikacji ze studentami oraz nawigacji wewnątrz budynku.