Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach na jakich się ono odbywa.

Przetwarzamy Państwa dane w celach opisanych w Polityce prywatności między innymi aby:

 • dopasować treści strony i jej tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Państwa zainteresowań,
 • zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo usług,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są STATIM INTEGRATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (KRS 0000478778) i STATIM Piotr Wypijewski  (NIP 5840955784). W przypadku pojawienia się pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych na adres mailowy rodo@statim.com.pl lub telefonicznie w godzinach 9.00-17.00 pod numerem 22 832 11 70.
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu poczty mailowej zostały pozyskane za pomocą naszej strony internetowej, wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej lub w skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie stosownie do określonych celów w których została wyrażona zgoda to jest w szczególności cele marketingowe (maile i telefony) i informacyjne Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit b , art 6 ust.1lit c oraz art.6 ust 1 lit f RODO.
 4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych tylko w celu określonym w 3 i 4.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 8. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w ramach zautomatyzowanego profilowania w celu dopasowania treści i tematyki informacji, materiałów oraz reklam dotyczących firmy i produktów do Pani/Pana potrzeb oraz zainteresowań.